Οι Flotsam and Jetsam για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

http://www.musicboxproductions.gr/DEFAULT.ASPX?PID=52&DTS=51

Υπαρχει αντιστιοχο θρεντ:
http://rocking.gr/modules/forum/showthread.php?t=14259