Βιβλία Forgotten realms

Πωλούνται forgotten realms, 5ευρώ το ένα, όλα μαζι 60 ευρώ, το e-mail μου είναι devakiance611@yahoo.com

1 thornhold songs and swords 4
2 silver shadows songs and swords 3
3 Η σιωπηλή λεπίδα paths of Darkness 1
4 Ο μοναχικός Ντρόου 2
5 το τέλος των Ντρόου war of the spider queen 3
6 To πέπλο του λυκόφους the erevis cale trilogy 1
7 Elminster Μιθ Ντράνορ
8 Elminister στις φλόγες της αβύσσου
9 πατρίδα the dark elf trilogy 1
10 Εξορία the dark elf trilogy 2
11 Ξενιτιά the dark elf trilogy 3
12 Λιριελ η κόρη των ντρόου starlight and shadows 1
13 H πολιορκία του σκότους legacy of the drow 1
14 Πέρασμα στο φως legacy of the drow 3
15 Ανεμοπόρος starlight and shadows 3