Καμία πληροφορίες για gitar hero, frets on fire?

Πριν καμία ώρα έπαιζα gitar hero στο σπίτι ενός φίλου και κόλλησα πραγματικά. Eγώ έχω και παίζω το frets on fire στο pc μου. Καμία ιδέα για το που θα βρω επιπλέον τραγούδια τύπους κιθάρας κτλ? Πάντος τα games τα σπάνε

Tom had this problem of getting up late in the morning and was always late for work. His boss was mad at him and threatened to fire him if he didn’t do something about it. So Tom went to his doctor, the doctor gave him a pill and told him to take it before he went to bed. Tom slept well, and in fact, beat the alarm in the morning. He had a leisurely breakfast and drove cheerfully to work. “Boss”, he said, “The pill actually worked!” “That’s all fine” said the boss, “But where were you yesterday?” ----------------------------------Do you look for free wow gold? Welcome to our WoW gold website:1.WoW gold,2.WoW gold,