Grnd 0

Deigmata tis prwtis douleias twn GRND 0 pou onomazetai Earthbound Consistency

http://www.sitesled.com/members/tolkki/01%20World%20of%20mud.mp3

http://www.sitesled.com/members/tolkki/04%20N.V.R.mp3

http://www.sitesled.com/members/tolkki/08%20Monolith.mp3