Παλιά περιοδικά hammer και invader

Πρός πώληση μερικά τεύχη…

Metal Invader (2 ευρώ το ένα)

1997:3,4,6,8,10,11
1998:2,4,5,7

Metal Hammer (2,5 ευρώ το ένα)

1996:12
1997:2,7,11,12
1998:4,6,9
1999:1,2