Φωνή για heavy/thrash?

Ψάχνουμε φωνή μόνο σοβαρές προτάσεις

6984697106
noise_disorder@hotmail.com