Προγραμμα για Internet Cafe

Ψάχνω πρόγραμμα για διαχείριση internet cafe.