Γιατί φτύνει ο Johnny Rotten?

E???

Γιατί εκκρίνουν πολύ σάλιο οι αδένες του…:-k κι αν δεν φτύσει θα πνιγεί (απ’ το σάλιο του)

γιατί μπορεί

συνδρομο totti #-o

γιατι ειναι κρυωμενος και μαζευι φλεμα.

γιατί ήθελε να τον κλειδώσω… :lock: