Πωλείται kawai πιάνο με ουρά

Kawai Πιάνο με ουρά

Model Ge-20. Black. Σχεδόν καινούργιο. Τιμή 6000.
Αττική. 6942280714 yoursoundman@gmail.com