Αθόρυβοι Kinman μαγνήτες για strat κιθάρα!

Έφυγαν!
Ευχαριστώ