Βlack Metal συλλογή για πώληση

Black Metal συλλογή φίλου,
Cds 7’’ Lps
Αθήνα μονο, χέρι χέρι .

Lps

Diabolos Rising ? Industrial Vampiric Art 35
Marduk ? Heaven shall burn pic LP 38
Absurd - Blutgericht 15
Immortal ? Blashyrck kingdom 10
Marduk ? Fuck me jesus pic lp 35
Watain ? Casus luciferi 25

7??

Isengard ? dark lord of gorgoroth 8
Diabolos rising ? SNTF 15
Bomberos ? Bringing down 5
Satyricon ? Live 1996 8
Mordor ? Dark is the future 12

Cds

Marduk ? Blackcrowned box set 40
Choronzon ? Agog magog 4
Carpathian forest ? Fuck you all box 8
Marduk ? Warcshau 5
Marduk ? Heres no peace 7
Funeral mist ? Devilry 4
Marduk - Hearse single 5
Marduk - Deathmarch single 5
Vidsyn ? On frostbitten path 4
Mayhem ? De Mysteriis 5
Watain - Rabid death curse 5
Burzum ? Ragnarok 4
Darkthrone ? Under a funeral moon 5
Devils whorehouse ? The howling 4
Marduk ? La grande danse 4
World domination no.I 2
Absurd ? Facta loquuntur 8
Shadowbreed ? cd 2

Absurd - Blutgericht 15 εκτος

Mayhem ? De Mysteriis 5 εκτος

Marduk ? Heres no peace 7 εκτος

Marduk - Deathmarch single 5
Funeral mist ? Devilry 4
Eκτος