Πωλείται Line6 AX2 2x12 με την floorboard πεταλιερα

Πωλείται Line6 AX2 2x12 με την floorboard πεταλιερα του

thl.6936870310

email johnnyzero@windowslive.com