Γκρόβερ LIVE στη Θεσσαλονίκη @ Block 33, 2 Mαΐου 2010