LPs gia poulima!

O.L.D. -old lady drivers(earache) 25
JAGUAR- opening the enclosure (HR rec,lim 500) 18
SKULL FIST -Heavier than metal 13

afta gia arxh…

steilte p.m. gia katastash diskou kai exwfilou…

O.L.D. -old lady drivers(earache) (vg+/vg+) 25
JAGUAR- opening the enclosure (HR rec,lim 500) (vg+/vg+)18
SKULL FIST -Heavier than metal 13(vg+/vg)

(diskos/ekswfilo)