Μερικά LP's προς πώληση

1-Radiohead ? Hail To The Thief
1st Press 2003 Cover-EX Record-EX 40?

2-This Mortal Coil ? Blood
1st Press 1991 UK Cover-VG Record-NM 40?

3-Cathedral ? The Carnival Bizarre
2x10’’ 1995 Cover-VG+ Record-VG+ 40?

4-Biohazard ? State Of The World Address
1st Press 1994 Cover-VG+ Record-NM 45?

5-The Attack ? Final Daze LP + 7’’ Single
Compilation 2001 Cover-NM Record-NM 40?

6-Vektor ? Terminal Redux
Blue LP Sealed 45?

όποιος ενδιαφέρεται για πληροφορίες/φωτογραφίες στο christos-tasios@hotmail.gr