Πωλείται εισιτήριο για Lynyrd Skynyrd

Πωλείται εισιτήριο για τους Lynyrd Skynyrd , είναι πιθανό να μην μπορέσω να πάω…Τιμή 35 ?..