Πωλείται εισητήριο manowar παρασκευής (ή ανταλάσσεται με σαββάτου)

Πουλάω εισητήριο MANOWAR παρασκευής.
Δεκτή και ανταλλαγή με Σαββάτου.

rageeldar@gmail.com

Το εισητήριο πουλήθηκε.

Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον.