Πωλήται Marshall tsl100 Jcm 2000 και καμπίνα M412A

Πωλήται Marshall tsl100 Jcm 2000 και καμπίνα M412A
μαζί με το footswitch του, ο ενισχυτής δεν έχει βγεί από το stusio και είναι σε άριστη κατάσταση.
Τιμή: 1500 Euro
Περιοχή : Αθήνα

Είναι λίγο ακριβά φίλε μου

Καμπίνα:
http://www.musica.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6005224&pcode=SHOW_PROD6005224

Ο TSL-100 δεν παράγεται πια αλλά ο TSL-60 κάνει 950ε περίπου