Περιοδικα me pc games

Πωλούνται τα παρακάτω τεύχη από περιοδικά:

PC MASTER

Τεύχη : 173,174,178,183,184,185,189,192,195,199,208

PC MASTER GOLD

Τεύχη : 10,23

COMPUTER GAMES MAGAZINE

Τεύχη : 24,30,37,45,47,48,49,55,81

Τα περιοδικά είναι σε καλή/μέτρια κατάσταση λόγω του το είναι πριν από 6-7 χρόνια :slight_smile:

Pm όποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες…