Εισητήριο για Megadeth 20/06/2012

Το αγόρασα 30?, το δίνω 29?.

Μόνο με συνάντηση. Περιοχή Αθήνα.

Όποιος ενδιαφέρετε ένα PM παρακαλώ.

Pm sent

Sold. Παρακαλώ το thread να κλειδωθεί /κλείσει /διαγραφεί.