Συνέντευξη Mer Kumka - Industrial rock

Μια έξυπνη συνεντευξη

http://youtu.be/PhJ_iKe7AQs