Ζητείτα Metal Drummer

Ζητείται άμεσα Metal Drummer για ολοκληρωμένο συγκρότημα με έτοιμο υλικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η επαγγελματική διάθεση.

Ηλικίες: 19-29
Τηλ: 6907368813, Αθήνα