Πωλούνται Metal Hammer,Metal Invader,Ποπ & Ροκ

Πωλούνται τα εξής τεύχη:

Metal Hammer
51 (3/1989)
66 (6/1990)
67 (7/1990)
108 (1/1994)
111 (4/1994)
112 (5/1994)
166 (10/1998 )
192 (12/2000)

Metal Invader
31 (5/1999)
51 (1/2001)

Ποπ & Ροκ
254 (7-8/2000)