Τεύχη metal hammer & metal invader

Πωλούνται τα παρακάτω τεύχη Metal Hammer και Metal Invader.
Τιμή 1 ευρώ ανά τεύχος.

Μetal Invader Mar 98 No17
Metal Invader Jun 98 No20
Metal Invader Jan 99 No27 ( Jan 98 )

Metal Hammer 1/97 No144
Metal Hammer 3/97 No146
Metal Hammer 4/97 No147
Metal Hammer 5/97 No148
Metal Hammer 10/97 No153
Metal Hammer 12/97 No155
Metal Hammer 5/98 No160
Metal Hammer 7/98 No162
Metal Hammer 8/98 No163
Metal Hammer 9/98 No164
Metal Hammer 9/98 No165
Metal Hammer 10/98 No166
Metal Hammer 1/99 No169
Metal Hammer 2/99 No170
Metal Hammer 6/99 No174
Metal Hammer 2/00 No182
Metal Hammer 4/00 No184
Metal Hammer 12/00 No192
Metal Hammer 1/01 No193

Περισσότερες πληροφορίες με pm.
Ευχαριστώ.

Ανανέωση

Ανανέωση