Τεύχη Metal Hammer

Πολούνται τα παρακάτω τεύχη από το ΜΗ!

191, 197
200-227 (εκτός του 201)
235, 248

1,5 ευρώ το ένα. Αν κάποιος πάρει πολλά θα του κάνω σκόντο. Αν κάποιος τα πάρει όλα θα τον κάνω και αγκαλιά! Η κατάστασή τους είναι από πολύ καλή εως εξαιρετική!