Τεύχη "metal hammer"

[FONT=“Comic Sans MS”][SIZE=“5”]τεύχη “METAL HAMMER”:
No 301 01/2010, No 307 07/2010, No 318/6/2011 , No 328 με το ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ, No 330 με το ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ.
Όλα μαζί = 15 ευρώ[/SIZE]
[/FONT]
:slight_smile:

φωτο;