Περιοδικα metal hammer προσ πωληση

Πωλούνται περιοδικά METAL HAMMER σε πολύ καλή κατάσταση

Τεύχη 144-155 (1997) 5 Ευρώ/τεμ
Τεύχη 156-168 (1998) 5 Ευρώ/τεμ
Τεύχη 169-180 (1999) 5 Ευρώ/τεμ
Τεύχη 181-192 (2000) 5 Ευρώ/τεμ
Τεύχη 206-216 (2002) 3 Ευρώ/τεμ

Σε περίπτωση αγοράς πακέτου τευχών (12+) τιμή συζητήσιμη

Ευχαριστώ

Νέες τιμές Τεύχη 144-155 (1997) 3 ευρω/τεμ Τεύχη 156-168 (1998) 3 ευρω/τεμ Τεύχη 169-180 (1999) 3 ευρω/τεμ Τεύχη 181-192 (2000) 2 ευρώ/τεμ Τεύχη 193-201 & 204 (2001) 2 ευρώ/τεμ Τεύχη 205-216 (2002) 2 ευρώ/τεμ Σε περίπτωση αγοράς πακέτου τευχών τιμή συζητήσιμη