Ψάχνω παλιά τέυχη METAL HAMMER

Ψάχνω παλια τευχη metal hammer
No 01 Δεκέμβριος 1984
No 04 Μάρτιος 1985
Νο 05 Απρίλιος 1985
Νο 06 Μάιος 1985
Νο 13 Δεκέμβριος 1985
Νο 17 Απρίλιος 1986
Νο 18 Μάιος 1986
Νο 21 Σεπτέμβριος 1986
Νο 22 Οκτώβριος 1986
Νο 23 Νοέμβριος 1986
Νο 24 Δεκέμβριος 1986
Νο 25 Ιανουάριος 1987
Νο 26 Φεβρουάριος 1987
Νο 27 Μάρτιος 1987
Νο 29 Μάιος 1987
Νο 30 Ιούνιος 1987
Νο 31 Ιούλιος 1987
Νο 32 Αύγουστος 1987
Νο 33 Σεπτέμβριος 1987
Νο 36 Δεκέμβριος 1987
Νο 39 Μάρτιος 1988
Αν κάποιος πουλάει ας μου στειλει μήνυμα.

Τα περισσότερα τα βρήκα, πλέον ψάχνω τα παρακάτω:
No 04 Μάρτιος 1985
Νο 05 Απρίλιος 1985
Νο 06 Μάιος 1985
Νο 17 Απρίλιος 1986
Νο 33 Σεπτέμβριος 1987
Αν κάποιος πουλάει ας μου στειλει μήνυμα.