Metal lps!

Βινυλια Μεταλ!
για πληροφοριες, μηνυμα!

Accept - Restless And Wild 14 ex
Adramelch - Irae Melanox 14 new
Advocate - World Without End 14 sealed
Ancient - The Halls Of Eternity 20 nm
Ancient - Mad Grandiose Bloodfiends 25 ex
Anathema - The Silent Enigma 60 nm
Anthrax - fistful of metal 9
Anthrax - spreading the disease 9
Anvil - Forged In Fire 20 nm
Anvil - Metal On Metal 15 ex
Anvil - Plugged In Permanent 17 picture
Assorted Heap - Mindwaves 30 nm
Aura Noir - Increased Damnation 40 new
Arckanum - PPPPPPPPPPP 40 new first press white/red splatters
Artillery - Terror Squad 27
Airged Lamh - One Eyed God 25 nm
Assailant - First Offense 8 sealed
Axe Witch - Visions Of The Past 14
Battleroar - To Death And Beyond 14 new
Bathory - Blood On Ice 60 nm first press
Bathory - Hammerheart 37 ex first press
Benefactor Decease - Massive Spreads Of Death 9 new
Bifrost - Mythistory 15 new
Black Steel - Hellhammer 10 sealed
Brocas Helm - Skullfucker 18 7" red
Brocas Helm - Black Death 30 nm picture
Brocas Helm - Time Of The Dark/Ghost Story 20 7"
Brocas Helm - Defender Of The Crown 20 new
Buffalo - Bones Of The Beast 14 new
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss 20 new
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss 85 First Press Hellion Rec
Burzum - Belus 25 new white vinyls
Cage - Science Of Annihilation 20 new
Candlemass - Candlemass 50 nm first press
Celtic Frost - Monotheist 54 first press
Cradle Of Filth - Dusk And Her Embrace 35 ex
Cradle Of Filth - Cruelty And The Beast 37 nm
Cradle of filth - Midian 32 nm
Crescent Shield - The Last Of My Kind 20 nm
Crescent Shield - The Stars Of Never Seen 15 new
Count Raven - Storm Warning 25
Crows - The Dying Race 22 ex
Darkthrone - Panzerfaust 18 sealed
Dark Angel - We Have Arrived 30
Dark Millennium - Diana Read Peace 25 ex red vinyl
Dark Nova - The Dark Rhapsodies 60 nm
Dark Tranquillity - Enter Suicidal Angels 20 new
Danzig - Danzig 45
Death SS - Humanomalies 15 new
Death SS - Do What Thou Wilt 75 nm
Deathwish - Demon Preacher 25 nm
Demon Pact - Demon Pact 14 new
Destiny - Nothing Left To Fear 17 nm
Destroyers - The Miseries Of Virtue 32 nm
Dismember - Hate Campaign 50 new
Dream Theater - Awake 200 ex
Eloy - Dawn 17 nm
Elysian Fields - Adelain 40
Energy Vampires - Energy Vampires 18 new
Existence - Reign In Violence 17
Epidemic - Industrial 11
Ereb Altor - The End 16 new
Ereb Altor - By Honour 22 new
Ezy Meat - Rockin’ The Colosseum 17 nm
Equinox Ov The Gods - Images Of Forgotten Memories 80 nm
Fingernails - Destroy Western World 9 new
Flotsam And Jetsam - No Place For Disgrace 15
Flotsam and Jetsam - Doomsday for the Deceiver 15
Fourth Dimension - Novo 30 new
Goatpenis - Inhumanization 15 nm
Griffin - Flight Of The Griffin 24
Griffin - Protectors Of The Lair 20
Hades - If At First You Don’t Succeed 20 nm
HammerFall - Glory To The Brave 27 ex
Hallows Eve - Tales Of Terror 25
Hanker - Snakes And Ladders 20 new
Heavens Gate - Livin’ In Hysteria 17 nm
Heir apparent - one small voice 17
Helloween - Walls Of Jericho+Judas 2lp 25 new
Helloween - Walls Of Jericho 15 nm
Helloween - Keeper I 15 nm
Helloween - Keeper II 15 nm
Helstar - Nosferatu 35 ex
Hexx - Under The Spell 32 ex
Holocaust - The Nightcomers 35
Hypocrisy - Hypocrisy 25
Iced Earth - Iced Earth 35 nm
Iced Earth - Horror Show 45 nm blue vinyls
Iced Earth - The Dark Saga 65 ex signed
Impellitteri - Impellitteri 9 nm
In The Woods - HEart Of The Ages 70 ex
In The Woods - Omnio 80 nm
Invocator - Excursion Demise 50 nm
Invicta - We Live For Heavy Metal 20 nm
Jacobs Dream - The Demo Years 15 new
Jacobs Dream - Jacobs Dream 17 new
Jag Panzer - Thane To The Throne 27 nm
Jag Panzer - Decade Of The Nail-Spiked Bat 15 new
Jag Panzer - Shadow Thief 20 sealed blue vinyl
Jag Panzer - Chain Of Command 50 picture
Jag Panzer - Ample Destruction 55 nm
Jag Panzer - The Fourth Judgement 80 nm first press
Jack The Ripper - Back On The Attack 20 new
Jon Oliva’s Pain - Festival 20 nm
Judas Priest - Sad Wings Of Destiny 13
Judas Priest - Painkiller 17
King Diamond - Conspiracy 25
King Diamond - Voodoo 35 sealed clear vinyl
Laaz Rockit - Annihilation Principle 18
Laaz Rockit - Know Your Enemy 18
Last Descendants - One Nation Under God 22 nm
Limbonic Art - Epitome Of Illusions 30 picture nm
Liege Lord - Freedom’s Rise 35 ex
Lord Weird Slough Feg - Lord Weird Slough Feg 20 new
Lord Weird Slough Feg - Twilight Of The Idols 50 nm
Lordian Winds - Lordian Winds 15 new
Manilla Road - Open The Gates 50 first press black dragon nm
Manilla Road - The Deluge 20 new
Manilla Road - Atlantis Rising 20 new picture
Manilla Road - The Circus Maximus 40 new
Manowar - Battle Hymns 15
Manowar - Hail to England 9
Manowar - Kings Of Metal 12
Maninnya Blade - A Demonic Mistress From The Past 20 nm
Martyr - For The Universe 32 nm
Megadeth - Peace Sells… But Who’s Buying? 15
Megadeth - So Far, So Good… 15
Megadeth - rust in peace 15
Mercyful Fate - In The Shadows 50 ex
Mercyful Fate - Time 40 nm
Mist - The Hangman Tree 50 ex
My Dying Bride - The Angel And The Dark River 32
Mortuary Drape - All The Witches Dance 80 ex
Moonspell - Under The Moonspell 15 new
Motorhead - Orgasmatron 15 nm
Monstrosity - Millennium 60 new
Nevermore ‎- Dreaming Neon Black 55 nm
Nightfall - Macabre Sunsets 27 picture
Nocturnus - the key 45 nm
Notre Dame - Nightmare Before Christmas 18 nm
Obituary - Cause of Death 18
Omen - The Curse 18
Overkill - Feel The Fire 22
Overkill - Taking Over 17
Overkill - I Hear Black 20
Ozzy Osbourne - No More Tears 27 ex
Paradise Lost - Icon 22 nm
Pagan Altar - Mythical & Magical 70 nm first press
Pagan Altar - Lords of Hypocrisy 45 nm bbtad
Pagan Altar - The Time Lord 45 ex
Pathogen - Blasphemous Communion 8 new
Pelican - Pelican 17 sealed
Possessed - Beyond The Gates 18
Pylon - The Harrowing Of Hell 15 sealed
Prophets Of Doom - Access To Wisdom 20 nm
Psychotic Waltz - A Social Grace 30
Queensryche - The Warning 13
Ram - Sudden Impact 40
Razor - Violent Restitution 24
Requiem - Via Crucis 45 nm
Rising Dust - 1 13 new
Rigor Mortis - Rigor Mortis 35
Rellik - Killer 28 new
Root - Black Seal 25 nm
Ruffians - Desert Of Tears 17 new
Running Wild - Branded And Exiled 16
Sabbat - To Praise The Sabbatical Queen 24 nm
Sabbat - History Of A Time To Come 22
Sacred Steel - Reborn In Steel 25 ex
Saint Vitus - Lillie F-65 15 new
Sanctuary - Refuge Denied 18
Savatage - Streets (A Rock Opera) 25
Savatage - The Dungeons Are Calling 17 nm
Savatage - Sirens 100 ex
Savatage - Poets And Madmen 35 new
Saviour Machine - 1990 Demo 37 new picture
Saxon - Wheels Of Steel 17 2lps new
Secrecy - Art In Motion 18
Sepultura - Chaos A.D. 22
Sepultura - Beneath The Remains 22
Shining Steel - Heavy Rockers 15 new
Sieges Even - Steps 18
Silencer - Death Pierce Me 140 1st press
Siren - No Place Like Home 15
Siren - Financial Suicide 17 nm
Skyclad - Tracks From The Wilderness 20 nm
Skyclad - Prince of the Poverty 27 nm
Skyclad - Jonahs Ark 25 nm
Slayer - Show No Mercy 25 nm
Slayer - Hell Awaits 25 nm
Slayer - South Of Heaven 25 nm
Sodom - Better Off Dead 17 nm
Solitude Aeturnus - Into The Depths Of Sorrow 47 nm
Solitude Aeturnus - Justice For All 30 nm
Solitude Aeturnus - Alone 30 gold vinyls
Sorcerer - Heathens From The North 30
Space Eater - Aftershock 17 new
Stratovarius - Fourth Dimension 60
Stratovarius - Episode 70
Stone Vengeance - Here Lies… 22 green vinyl
Summoning - Old Mornings Dawn 30 sealed white vinyls
Summoning - Lugburz 40 sealed grey vinyls
Summoning - Dol Guldur 50 sealed green vinyls
Summoning - Dol Guldur 55 new gold vinyls
Summoning - Nightshade Forests 35 sealed copper vinyls
Summoning - Nightshade Forests 50 sealed gold vinyls
Summoning - Oath Bound 45 sealed green vinyls
Summoning - Minas Morgul 65 sealed blue vinyls
Taist Of Iron - Resurrection 20 new
Testament - The Legacy 22 ex
Therion - Theli 40 nm picture
Therion - Lepaca Kliffoth 45 nm first press
Thruster - M.I.A. 22 new
Trial - The Primordial Temple 20 new
Twisted Sister - Come Out And Play 9 nm
Twisted Sister - Under The Blade 10
UDO - Animal House 12
Unblessed - The Devil’s Fifth 9 sealed
Valhalla - Break Of Darkness 20 new picture
Virtue - We Stand To Fight 25 new
Virgin Steele - Virgin Steele 18
Virgin Steele - Guardians Of The Flame 18
Voivod - War And Pain 22 nm
Warlord - Rising Out Of The Ashes 25 new
Wasp - the Crimson Idol 27
Wrathblade - Into The Netherworld’s Realm 15 new red vinyl
Wrath - Fit Of Anger 15
White Wizzard - Over The Top 22 new purple vinyl