Πωλούνται περιοδικά Mojo

Πωλούνται 5 τεύχη του αγγλικού περιοδικού Mojo. Συγεκριμένα τα τεύχη με αριθμό: 338, 339, 340, 343, 344 (όλα του 2022).
Σε άριστη κατάσταση αλλά χωρίς τα συνοδευτικά CDs τους. Τιμή 18 ευρώ.