Πωλούνται δύο εισιτήρια Municipal Waste 20? το καθένα

Πωλούνται δύο εισιτήρια Municipal Waste 20? το καθένα.
Όποιος ενδιαφέρεται p.m. τηλέφωνο 6931305266 ή mail harris_afe@yahoo.gr :slight_smile: