Νocturnus - thresholds for sale!

Σε αριστότατη κατάσταση είναι η ΄΄εκδοση της EARACHE 60 ευρώ

LP ή CD? Και πόσο?

Eίδα στο discog ότι πιάνει η έκδοση μου από 50 σε χείριστη κατάσταση μέχρι 90 η άριστη όποτε λέω να το δώσω 80 για ναμαι μέσα

lp έιναι και το δίνω 60 ευρώ

και φτηνά το δινείς

uppppp

upppp !!