Αγοράζω Old school Death metal cd


#1

ότι έχει σχέση με old school death meta. μόνο cd .


#2

Deicide - Insineratehymn 6
Deicide To Hell with god 6
Hypocrisy - maximum abduction (shape) 8
Duskfall - Frailty+Saource 2CD 8
CarnalForge Testify For My victims 4


#3

καλησπέρα πιο παλιά έχουμε ;


#4

που να δίνω όχι.