ΠΩΛΕΙΤΑΙ Orange Crush 35B

[FONT=Georgia]Orange crush 35B. Για λογαριασμό φίλου. Ενισχυτης μπασου 35 watt RMS transistor.

Gain 3 band EQ Master Volume. Features Headphone Socket, Lineout, Speaker Out, Output 35 w (RMS)

more info+contact: link[/FONT]