Ψαχνω το outer limits των voivod

Συγκεκριμένα την επανέκδοση της Metal Mind

:p:p:p:p:p