Paradise Lost - At the BBC

Paradise Lost - At the BBC.
Κυκλοφορία του 2003…
Δύσκολο cd, δέχομαι προσφορές για το συγκεκριμένο.
Thanks.