Πουλάω ή ανταλλάσσω το πετάλι pearl p-1000

πουλάω μισοτιμής ή ανταλλάσσω το μονό πετάλι pearl powershifter p-1000 το οποίο έχει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με το eliminator της pearl.με ένα από τα παρακάτω διπέταλα: dw 5000,3000,7000,4000,2000 + διαφορά από μέρους μου,σε αντίστοιχη κατάσταση με το δικό μου!!!

καμία πρόταση?

νέα τιμή 50 euro!!!

sold…