Κυρίως Prog CDs / μόνο για πώληση

Φίλου. Όλα σε άριστη κατάσταση

Dream Theater Fan Club 99 - 35e
Psychotic Waltz - Dark Millenium - 20e (ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ)
Eidolon - Zero Hour (Private) feat Megadeth members 60e
Ion Vein - Beyond Tomorrow - 20e
Moon of Steel - Passions - 18e
Labyrinth - No Limits (underground Symphony) 20e
Versital - A new Millenium 15e
Skylark - Waiting For The Princess EP - 18e
White Skyll - I Won’t Burn Alone (underground Symphony) - 15e
Archetype - Hands of Time EP- 25e
Kari (Rueslatten) - Demo Recordings - 25e
Mind Masque - S/T - 20e
Valley’s Eve - Prodigia - 20e
Syrinx - Kaleidoscope of Progressive Rock - 18e
Blank - Surreal - 14e
Third Voice - Reflections - 15e
Dreadful Minds - Last Light - 18e
Moondaze - Life will live on - 14e
Pangaea - Welcome To The Theatre … 14e
Wolverine - Feverent Dream -18e
Avalon - Mystic Places - 14e
Athena - A New Religion ? 15e (feat Fabio Leone)
Cirrha Niva - Enter The Future Exit - 10e
Dionysos - Light Without Heat - 16e
Aztec Jade - Frame Of Mind - 17e
Iron Fortress - S/T - 20e
Versital - S/T - 20e
Empyria - Behind Closed Doors - 15e
Timescape - Two Worlds - 14e
Ivanhoe - Polarized 15e

PM

up, up and away ! min 5 χαρακτήρες λέει !