Pwleitai Boss GT-8

Pwleitai Boss GT-8 san kainouria, 250 euro me tsanta metaforas