Ποιά δεκαετία πιστεύετε ότι ήταν η καλύτερη για την Rock;

Ποια;

http://rocking.gr/modules/forum/showthread.php?t=113&highlight=%E4%E5%EA%E1%E5%F4%DF%E1