Κανόνες του rocking...τους έχει διαβάσει κανείς?

Επειδή το πολύ μπλα μπλα και τους προλόγους τα βαριέμαι μπείτε κατευθείαν στο ψητό
Τους έχετε διαβάσου ή ου?

Multiple choice το poll

Εδώ οι κανόνες:click