Περιοδικα RockOn, Hammer etc

Αναλυτικά με τα τεύχη τους:

Meta Hammer : 148, 203, 217, 218, 220, 223, 226, 227, 229, 234, 239, 255

Metal Invader :39, 40,

Rock On : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

Rock Hard : 5, 16, 19,

Classic Rock : 70,

Sonic : 6

ΟΛΑ ΜΑΖΙ 20 ευρώ

Παίδες αν σας ενδιαφέρουν στα 15 ευρώ, συνάντηση ηλεκτρικό νέο Ηράκλειο