Εισιτήριο rockwave

Αγοαράζω εισιτήριο rockwave (είτε 28,35,40) με 35 ευρώ.Μέχρι άυριο στις 2 ,π.μ