Εισιτηριο roger waters 8/7

Πωλείτε εισιτήριο για τις 8/7, κάτω διάζωμα, στην τιμή αγοράς του.

Όποιος/α ενδιαφέρεται p.m