Πακετο rotting christ

Cds και τα δύο…

Theogonia + Rituals στα 23 ευρώ μαζί.

Είναι σε jewel case, δεν έχουν παίξει ποτέ