Νέος Κύκλος Σεμιναρίων της SAE Athens: Film/Sound/Web

[SIZE=4]Νέος Κύκλος Σεμιναρίων της SAE Athens[/SIZE]

[SIZE=3]Θεματολογίες: DSLR Film Making / Sound Design / Easy Web / Cubase / Ableton Live / Final Cut X / Logic Pro X / Orchestration & Music Creation / Home Studio Production[/SIZE]

[SIZE=3]Πληροφορίες / Αναλυτικό πρόγραμμα: http://athens.sae.edu/seminars[/SIZE]