Ανοιχτή διάλεξη στην SAE: Game Audio

Ανοιχτή Διάλεξη: GAME AUDIO

Σάββατο 29 Ιουνίου, 13:00-16:00

To Audio Department και το Game Department της SAE Athens σας προσκαλούν σε μία ανοιχτή διάλεξη με τίτλο «Game Audio», στα πλαίσια της οποίας θα αναλυθεί ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς της μηχανικής ήχου και της βιομηχανίας της μουσικής, ο τομέας του ήχου για videogames.

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: http://athens.sae.edu/gameaudio