Ανοιχτή διάλεξη στην SAE: Rock Production

Ανοιχτή Διάλεξη: Σύγχρονη Rock Παραγωγή

Case Study: Mahakala

Σάββατο 20 Ιουλίου, 13:00-16:00

Το Audio Department της SAE Athens σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή διάλεξη με θέμα τη σύγχρονη rock παραγωγή.

Δηλώσεις Συμμετοχής/Πληροφορίες: http://athens.sae.edu/rockproduction