ΙSIS-?Wavering Radiant? PARTY@MO-BETTER. ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2009

πωπω κατι gudgets :expressionless:

ahahah, για να μην ματιάσουνε το πάρτυ είναι μωρέ :stuck_out_tongue:

καλή φάση, μακάρι να μπορέσω να πάω…