Παραδίδονται μαθήματα ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας (θεσ/νίκη ή skype)

Παραδίδονται μαθήματα ακουστικής και ηλεκτρικής κιθάρας, στην περιοχή της Θεσ/νίκης ( ή μεσω SKYPE ), απο κάτοχο πιστοποιητικού του University of West London.
e-Mail επικοινωνίας: st.gatziolis@gmail.com
Τιμή: 8 ευρώ/45’